SIFVN
- in detail
Projecten 2012

Projecten 2008

Projecten 2006

Sponsors

Wilde Ganzen

Contact
SIFVN in detail

Naam
Stichting Installatietechniek Friesland voor Nepal

Contactgegevens
SIFVN
P/A Wout de Jong
Pipegaal 6
8465 MA Oudehaske

tel: 0513-677022
mail: woutdejong@ziggo.nl

Beleidsplan
Het voorkomen van ziektes en kindersterfte in derdewereldlanden, in dit geval in Nepal.
Millenniumdoel 4; Minder kindersterfte.

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling betere sanitaire- en drinkwatervoorzieningen voor de Nepalese bevolking aan te leggen en dan met name voor schoolkinderen. De stichting bereikt dit door de bouwkundige werkzaamheden door Nepalese bouwvakkers te laten uitvoeren en het installatiewerk door leerlingen van ROC Friese Poort in Drachten (opleiding installatietechniek).

Verslagen
- projecten 2006
- projecten 2008
- projecten 2012

Bestuurssamenstelling
Wout de Jong (voorzitter)
Wietze Knol (secretaris/penningmeester)

Beloningsbeleid
De bestuursleden doen alle werkzaamheden voor de stichting op vrijwillige basis en ontvangen geen financiële of materiële vergoeding.

KvK nummer
01109902

Anbi fiscaal nummer
8151.59.882

Bankrekening
NL15INGB0667054588

Financiële verantwoording
jaarrekening2013.doc


 

 

Wietze Knol
Secretaris en
penningmeester
Wietze Knol

Wout de Jong
Voorzitter
Wout de Jong


Download onze brochure (pdf)